Dinsdag 20 december 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Milieu, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)bespreking

memo inzake Consultatiedocument tussentijdse herziening Europees Witboek Transportbeleid


Vergaderstukken