Dinsdag 31 januari 2006 14.15 uur, commissies Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en Economische Zakenbespreking

Mededeling: Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabonprogramma (kabinetsreactie TK 21501-20, nr. 291PDF-document)


Vergaderstukken