Dinsdag 7 maart 2006 13.30 - 17.00 uur, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN)werkbezoek aan de Belastingdienst in Utrecht

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.