Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28.726)

Verslag van het mondeling overleg over de oprichting van het EU Bureau voor de Grondrechten (EK 22.112, L)

Eerste termijn Kamer, namens alle fracties:

Tweede termijn Kamer:

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.