Dinsdag 14 maart 2006 14.15 uur, commissie Justitie (Just.)inbreng nader voorlopig verslag

bespreking datum plenaire behandeling

bespreking

  • overzicht toezeggingen
  • lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen

Vergaderstukken