Dinsdag 14 maart 2006 16.00 - 17.00 uur, commissie Milieubijeenkomst met deskundigen over het wetsvoorstel

Gesproken wordt met de heer Blokland van de commissie Milieu Effect Rapportage (MER) en mevrouw De Bondt, secretaris van de commissie MER.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • de gevolgen van de nieuwe wet (artikel 100) voor bewoners van woningen waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld;
  • de gevolgen van de wet qua normering voor binnenstedelijk wegverkeer.

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.