Dinsdag 7 maart 2006 14.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)voorbereidend onderzoek

bespreking

  • terugkoppeling COSAC-Voorzittersbijeenkomst 19-20 februari 2006
  • werkbezoek aan Brussel
  • regeringsreactie op de rapporten van het Europees Economisch en Sociaal Comité
  • concept-antwoord op de 'Call for evidence' van House of Lords inzake het financieel management in de EU

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken