Dinsdag 21 maart 2006 14.30 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportvoorbereidend onderzoek

bespreking

lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen en eventuele behoefte aan wetgevingsdossiers


Vergaderstukken