Dinsdag 7 maart 2006 5 minuten na opening van de plenaire vergadering, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties en JBZ-raad