Dinsdag 4 april 2006 16.30 - 17.00 uur, commissie Justitie (Just.)gesprek met de voorzitter en de plv. voorzitter van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming over


Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.