Dinsdag 14 maart 2006 15.30 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubespreking

  • conceptbrief van de commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het nieuwe huurbeleid per 1 juli 2006
  • lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen

Vergaderstukken