Dinsdag 21 maart 2006 15.15 uur, commissie Justitie (Just.)bespreking concept nader voorlopig verslag

bespreking datum plenaire behandeling

bespreking

conceptbrief aan de minister van Justitie naar aanleiding van zijn antwoorden op schriftelijke vragen van Van de Beeten inzake


Vergaderstukken