Dinsdag 21 maart 2006 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • conferentie "De toekomst van Europa" d.d. 8-9 mei 2006
  • uitspraken Minister Verdonk met betrekking tot aanbeveling van de Parlementaire Assemblée Raad van Europa
  • XXXV COSAC 22-23 mei 2006 (concept-antwoorden op de COSAC-questionnaire; openbaarheid van raadsvergaderingen)
  • werkbezoek aan Brussel
  • reflectieperiode

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken