Dinsdag 4 april 2006 16.15 - 17.00 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)bespreking

  • voorlopig programma Contactplanbijeenkomst 12-16 juni 2006
  • verzoek van de Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen, de heer Comenencia, op 23 mei 2006 voor beide commissies een besloten briefing met het oog op de Contactplanbijeenkomst te verzorgen

besluitenlijst 4 april 2006PDF-document