Dinsdag 4 april 2006 9.00 - 10.30 uur, in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)vaststelling

bespreking

  • werkzaamheden van commissie
  • lijst van de te toetsen voorstellen uit de gezamenlijke lijst van 11 van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer en de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer
  • wenselijkheid van het opstellen van een eigen Reglement van Orde door de commissie
  • vergaderschema

Voor meer informatie www.europapoort.nl


Vergaderstukken