Dinsdag 4 april 2006 16.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) (TK 22.112 nr. 340, fiche 11) (E040202)
  • XXXV COSAC bijeenkomst d.d. 22-23 mei 2006
  • werkbezoek aan Brussel
  • gezamenlijke bijeenkomst met commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken