Dinsdag 4 april 2006 15.15 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

  • brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 10 februari 2006 inzake NAVO-trainingscommissie (TK 23.432 nr. 196)PDF-document

    De Tweede Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie hebben op 23 februari 2006 tijdens een algemeen overleg over de brief gesproken (TK 23.432 nr. 199)PDF-document


Vergaderstukken