Senaat kruist degens over steekpenningenIn de Eerste Kamer hebben de oppositiepartijen PvdA en SP en de regeringspartijen CDA en VVD dinsdag 11 april andermaal de degens gekruist over twee wetsvoorstellen betreffende steekpenningen en de fiscus. Zowel regeringspartijen als oppositiepartijen zijn het erover eens, dat steekpenningen niet als aftrekpost mogen worden geaccepteerd door de belastingdienst. Als iemand wegens het betalen van steekpenningen door de strafrechter is veroordeeld, is volstrekt duidelijk dat deze niet als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Maar het meningsverschil in de senaat tussen oppositie en regeringspartijen gold de vraag wat te doen als er (nog) geen strafrechtelijke veroordeling is.

Aannemelijk versus blijken

De oppositiepartijen waren het vorig jaar in september eens met de regering die in een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting de term 'aannemelijk maken' had opgenomen. Dit hield in dat de bewijslast of er wel of geen sprake is van steekpenningen bij de belastingplichtige zou liggen. Als de belastinginspecteur aannemelijk zou kunnen maken dat het wel om steekpenningen zou gaan zou hij de aftrekpost mogen weigeren. Het wetsvoorstel werd destijds met verve verdedigd door staatssecretaris Wijn van Financiën (CDA). Wijn stuitte echter op verzet van zijn eigen partij en de VVD die samen een nipte meerderheid (38 van de 75 zetels) hebben in de senaat. CDA en VVD persisteerden bij de opvatting dat zou moeten 'blijken' dat er sprake is van steekpenningen. Volgens de oppositie zou dit betekenen dat alleen na een strafrechtelijke veroordeling nog steekpenningen als aftrekpost geschrapt mogen worden. De woordvoerders Essers (CDA) en Biermans (VVD) van de regeringsfractie bedoelden 'blijken' niet in strafrechtelijk zin. Het zou moeten gaan om evidente gevallen van steekpenningen waar ( nog) geen strafrechtelijke veroordeling voor was uitgesproken bijvoorbeeld vanwege een vormfout of omdat het proces te veel tijd in beslag nam. Als dan de verjaringstermijn van vijf jaar zou dreigen te verstrijken zou de inspecteur toch ondanks het ontbreken van een strafrechtelijke veroordeling steekpenningen als aftrekpost kunnen weigeren.

Novelle

Onder druk van CDA en VVD hield staatssecretaris Wijn in september vorig jaar het wetsvoorstel aan en kwam later met een novelle (wijziging) waarin 'aannemelijk maken' was vervangen door 'blijken'. Bij de voortzetting van het debat dinsdag 11 april bleken CDA en VVD uitermate gelukkig met de novelle en zij kondigden ook aan daarvoor te zullen stemmen. De oppositiepartijen PvdA en SP bleven het oorspronkelijke wetsvoorstel omarmen. Woordvoerder Schuyer van D66 koos de kant van de oppositie, maar dat zal bij de stemming over enige tijd geen verschil maken.

Duidelijk signaal

Staatssecretaris Wijn telden zijn zegeningen: de Eerste Kamer zegt in haar geheel dat zij niet wil dat steekpenningen aftrekbaar zijn. Ook vindt de hele Eerste Kamer dat de bewijslast daarbij niet zo zwaar meer moet zijn als toe nu toe: een strafrechtelijke veroordeling. Ik denk dat dit ook vanuit de politiek een heel duidelijk signaal is.

Senator Rabbinge (PvdA) was niet overtuigd. De novelle is een ernstige verzwakking van het wetsvoorstel. En zijn collega Van Raak (SP) zei dat de fracties van CDA en VVD de Eerste Kamer in dit geval via een omweg het recht van amendement hebben toegespeeld door met zoveel woorden om een novelle te vragen. CDA en VVD meenden dat door hun toedoen de wet evenwichtiger is geworden.


Deel dit item: