Dinsdag 26 september 2006 16.00 - 17.00 uur, commissies Defensie en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatkennismakingsgesprek

met de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten