Dinsdag 23 mei 2006 14.00 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties en JBZ-raadbespreking

  • gewijzigd voorstel voor een ontwerprichtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (COM 2006) 168, doorverwezen door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets
  • bijeenkomst met Eurocommissaris Frattini

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken