Dinsdag 12 september 2006 16.00 - 17.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsgesprek met vertegenwoordigers van de NVAO

De onderwerpen waarop het gesprek zich zal toespitsen zijn:

  • Hoe ontwikkelt de accreditatie zich in de praktijk?
  • Kosten visitatie en tijdsbeslag accreditatie voor docenten (met als gevolg minder onderwijs door bevoegde leraren)
  • Visie NVAO op instellingsvisitatie (randvoorwaarden)

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.