Dinsdag 6 juni 2006 9.00 - 10.30 uur, in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • besluitenlijst vergadering 16 mei 2006
  • gemotiveerde adviezen van de commissies ESO en JBZ-Raad (Eerste Kamer) en Justitie (Tweede Kamer) inzake COM (2006) 168 def
  • artikelen Pelkmans
  • aankondiging doorverwijzing Kaderrichtlijn bodem
  • EU-scrutiny in Finland

(Voor meer informatie: www.europapoort.nl)