Dinsdag 27 juni 2006 11.45 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsprocedure

voorstel datum plenaire behandeling

bespreking

onderwerpen van gesprek met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op 12 september 2006


Vergaderstukken