Tijdelijke vervanging van Kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekte (30.229)

Wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (30.161)

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.