Dinsdag 5 september 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de Eerste Kamercommissie voor Milieu, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening