Dinsdag 5 september 2006 15.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • toetreding EU tot het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM): schriftelijke vragen
  • behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • agenda: vastleggen data voor bijeenkomsten
  • COSAC Voorzittersbijeenkomst Helsinki 10-11 september 2006

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken