Dinsdag 5 september 2006 9.00 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)vaststelling

  • besluitenlijst vergadering 20 juni 2006

bespreking

  • uitnodigingsbrief van het Huis van de Nederlandse Provincie
  • richtlijnvoorstel betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van pensioenrechten (zie ook dossier E050127; onderwerp geagendeerd op verzoek van TCS-commissielid)

(Voor meer informatie: www.europapoort.nl)


Vergaderstukken