Dinsdag 5 september 2006 14.30 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadbespreking

  • pre-advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets met betrekking tot het voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken