Dinsdag 5 september 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 24 juli 2006
  • verslag van de JBZ-Raad van 1-2 juni 2006
  • conceptreactie van het kabinet op het Groenboek vermoeden van onschuld
  • preadvies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets met betrekking tot het Groenboek over de rol van de civil society in het drugsbeleid in de EU

(voor meer informatie www.europapoort.nl )