Dinsdag 10 oktober 2006 16.30 - 18.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)gesprek met deskundigen

over het voorlichtingsadvies van de Raad van State inzake

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)

Van deze bijeenkomst worden geen korte aantekeningen gemaakt.