Dinsdag 17 oktober 2006 15.20 uur, commissie Milieubespreking

  • ontwerpadvies aan de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets met betrekking tot het Voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn tot het vaststellen van een kader voor bodembescherming (COM(2006)232) en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (E060141)

Vergaderstukken