Senaat akkoord met vervangingsregeling volksvertegenwoordigersDe Eerste Kamer heeft dinsdag 5 september ingestemd met de wettelijke regeling die voorziet in de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers die ziek of zwanger zijn. De regeling treedt binnen enkele weken in werking en gaat gelden voor leden van de Tweede en Eerste Kamer, voor leden van gemeenteraden en provinciale staten en ook voor leden van stadsdeelraden en het Europese parlement.

Grondwetswijziging overbodig

Hoewel de VVD-fractie tegen de voorafgaande grondwetswijziging heeft gestemd, onthield de liberale fractie haar steun niet aan het wetsvoorstel dat een uitwerking is van de grondwet op dit punt. Mevrouw Van den Broek zei namens de VVD-fractie in de senaat, dat de liberalen nog steeds vinden dat het overbodig is de grondwet te wijzigen, omdat volksvertegenwoordigers zelf onderling een regeling kunnen treffen. Maar nu de VVD dit pleit heeft verloren, verzet de fractie zich niet tegen de uitvoeringswet. Mevrouw Van den Broek sprak de verwachting uit dat de wet nu voor Nederlandse politieke ambtsdragers spoedig in werking kan treden.

Alleen in persoon

Een andere opstelling koos de SGP-fractie in de senaat. Deze was tegen de grondwetswijziging en bleef ook tegen de wettelijke regeling. Senator Holdijk herhaalde het argument van zijn groepering: een gekozen volksvertegenwoordiger kan alleen in persoon het ambt vervullen en zich dus niet laten vervangen door iemand die niet is gekozen.

Arbeid en zorg delen

CDA-senator Pastoor zei dat zijn fractie het persoonlijke karakter van het ambt van volksvertegenwoordiger afzet tegen de ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij arbeid en zorg steeds meer worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. Het CDA heeft voor de grondwetswijziging gestemd en stemt nu ook van harte in met de uiteindelijke regeling.

Combinatie

Mevrouw Westerveld zei namens de PvdA-fractie blij te zijn dat het er nu eindelijk van komt na een discussie die al sinds 1987 woedt om zo'n tijdelijke vervanging mogelijk te maken. Zij had wel kritiek op het in één wetsvoorstel brengen van de vervanging met de bijbehorende geldelijke regeling, zodat voor beide elementen de grondwettelijke eis van een meerderheid van tweederden geldt. Ook SP-senator Van Raak had kritiek op de combinatie van beide elementen in een wettelijke regeling. Minister Nicolaï (VVD, Bestuurlijke Vernieuwing) was het eens met de opvatting van senator Platvoet (GroenLinks) dat bij wijze van uitzondering dit gecombineerde voorstel is te verdedigen. Een vervanging zonder vergoeding is niet goed denkbaar, oordeelde de minister.

Drie maal zestien

Mevrouw Van de Broek kreeg van de minister te horen dat de duur van de vervanging weloverwogen is gesteld op driemaal zestien weken in een zittingsperiode van vier jaar. Bij elke periode van zestien weken is er advies nodig van een onafhankelijke medicus om de noodzaak van vervanging te bevestigen.

Europarlementariërs

Voor Europarlementariërs gaat de regeling pas in wanneer binnen de Europese Unie zelf ook afspraken zijn gemaakt over de vervanging bij ziekte en zwangerschap. Dat de tijdelijke vervanging van stadsdeelraadsleden (in Amsterdam en Rotterdam) ook mogelijk wordt, bevestigde minister Nicolaï in antwoord op vragen van GroenLinks-senator Platvoet.


Deel dit item: