Dinsdag 26 september 2006 16.15 - 17.15 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijskennismakingsgesprek

met staatssecretaris Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.