Dinsdag 26 september 2006 15.45 - 17.15 uur, commissie Justitie (Just.)bezoek

aan de Raad voor de Rechtspraak

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.