Dinsdag 12 september 2006 bij aanvang van de lunchpauze, commissies Justitie en JBZ-Raadbespreking

conceptadvies voor de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets met betrekking tot het voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (zie ook dossier 3.3.27 op www.europapoort.nl)


Vergaderstukken