Dinsdag 12 september 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bepreking

  • Behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • E060021: Mededeling: Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling - een actieplatform
  • Terugkoppeling COSAC Voorzittersbijeenkomst d.d. 9-10 september 2006
  • Uitnodiging aan de Nederlandse Europarlementariërs

(Voor meer informatie: www.europapoort.nl )


Vergaderstukken