Dinsdag 12 september 2006 13.45 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)bespreking

  • verdere behandeling van het dossier inzake afschaffing WAZ/advies Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
  • van in het zomerreces ontvangen brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • lijst van toezeggingen

Vergaderstukken