Dinsdag 12 september 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 20-22 september 2006
  • conceptbrief aan de betreffende bewindslieden met verzoek om op korte termijn een notitie over de effecten van een overgang naar meerderheidsbesluitvorming en de modaliteiten hiervan te ontvangen

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken