Dinsdag 26 september 2006 17.30 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)bespreking

  • dossier inzake de afschaffing WAZ/advies Commissie Gelijke Behandeling (CGB), voorzien van een notitie van mevrouw Westerveld (PvdA)
  • planning van werkzaamheden betreffende vóór, respectievelijk ná 22 november 2006 af te handelen wetsvoorstellen

Vergaderstukken

  • korte aantekening commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 26 september 2006