Dinsdag 26 september 2006 15.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportnadere procedure

bespreking ontwikkelingen voortgang

(briefPDF-document minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2006 en bijlagePDF-document)

bespreking toezeggingen debat

(briefPDF-document minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2006)


Vergaderstukken