Dinsdag 3 oktober 2006 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

bespreking

  • concept-brief van mevrouw Westerveld (PvdA) met betrekking tot het dossier inzake de afschaffing WAZ/advies Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
  • planning behandeling wetsvoorstellen

Vergaderstukken