Dinsdag 3 oktober 2006 15.15 uur, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie