Dinsdag 3 oktober 2006 12.15 uur, commissie Financiën (FIN)bespreking adviezen aan College van Senioren inzake behandeling van


Vergaderstukken