Dinsdag 10 oktober 2006 14.00 uur, commissies Defensie en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatevaluatie

kennismakingsgesprek met de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) van 26 september 2006


Vergaderstukken