Dinsdag 10 oktober 2006 16.30 - 18.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportmondeling overleg met de staatssecretaris van VWS over openstaande toezeggingen

inzake