Dinsdag 10 oktober 2006 13.30 uur, commissie Milieubespreking

  • verzoek om advies aan de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn tot het vaststellen van een kader voor bodembescherming (COM(2006)232) en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (E060141)

Vergaderstukken