Dinsdag 10 oktober 2006 15.30 uur, commissie Onderwijsbespreking

  • brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken met de notitie Europa in het Nederlandse onderwijs (EK 30.303, A)PDF-document
  • voortgang toezeggingen

Vergaderstukken