Dinsdag 10 oktober 2006 16.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • Plenaire debatten Europese aangelegenheden
  • Behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • Behandeling Europese Commissievoorstellen rechtstreeks aangeboden aan de nationale parlementen
  • Kabinetsantwoord op Eerste Kamervragen inzake de toetreding van de EG/EU tot het Europees Verdrag Rechten van de Mens
  • Verzoek om overzicht van beschikbare en besteedde middelen in het kader van de Europa-voorlichting
  • AIV-advies: 'Terrorismebestrijding in mondiaal en Europees perspectief'

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken