Dinsdag 17 oktober 2006 14.00 - 15.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatgesprek

met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) inzake

Van deze bijeenkomst worden geen korte aantekeningen gemaakt.