Dinsdag 7 november 2006 16.00 - 17.00 uur, commissie Financiën (FIN)technische briefing

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • regeling dienstverlening aan huis
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • afdrachtvermindering zeevaart
  • BPM
  • Artiesten- en beroepssportersregeling
  • Arrest Charles eb Charles-Tijmens

Van deze bijeenkomst worden geen korte aantekeningen gemaakt.